İ.Ü. İktisat Fakültesi 1985 Yıllığı
   İktisat Bölümü

Prof. Dr. Necati Mumcu   01-01-1937

-